Uppladdning pågår...

Håll koll!

Sista dag för inlämning av bidrag är 25 oktober.
Inlämnat bidrag ger 12 guldnötter.

Den här perioden vill Kurre att ni hänger med ordentligt i nyhetsflödet. Samla på nyheter som ni tycker berör. Presentera nyheterna för varandra i klassen och diskutera varför och på vilket sätt de känns viktiga. Berätta för Kurre vad ni har diskuterat och visa exempel på de viktigaste nyheterna.

« Tillbaka till ert ekorrbo

OBS! Deltagande klasser väljer själva hur de vill arbeta med temat Håll koll. Lektionsförslagen här är endast avsedda som inspiration.

• Hämta lärarhandledningen till följande förslag (pdf) 

BASUPPGIFT
Samla på nyheter som ni tycker berör. Presentera nyheterna för varandra i klassen och diskutera varför och på vilket sätt de känns viktiga. Berätta för Kurre vad ni har diskuterat och visa exempel på de viktigaste nyheterna.  
Så här kan du starta nyhetsläsningen med dina elever


ÄMNESFÖRSLAG

1. Samhällskunskap 
VAD BERÄTTAR TIDNINGEN OM VÅRA LIV?
Samla på nyheter från den stora och lilla världen. Låt klippen berätta hur olika våra vardagsliv kan se ut beroende på vem vi är och vad vi vill med våra liv. Försök förklara varför människor lever olika.

2. Religionskunskap 
VAD ÄR ONT OCH VAD ÄR GOTT?
Människor gör både bra och dåliga saker mot varandra. Leta exempel på goda och onda handlingar. Hur ska människor vara mot varandra och vad får vi inte göra? Visa Kurre vad ni har hittat och berätta vilka levnadsregler som ni tycker är viktiga?

3. Historia
KURRES HISTORIEBOK
Samla tidningsbilder på historiska platser och byggnader från dina trakter. När du hittat några tillverkar du “Kurres historiebok” med hjälp av tidningens bilder och dina bildtexter.

4. Geografi
MILJÖBOVAR ÄR VI ALLIHOPA
Håll utkik efter nyheter som är bra för oss men dåliga för miljön. Gör en sammanställning med rubriker och bilder. Berätta för Kurre.

5. Biologi 
LÄR KURRE OM DJUR OCH VÄXTER
Läs notiser och artiklar om sådant som har med djur och växter att göra. Kurre tror att det blir massor av spännande läsning. Skriv faktameningar till nyhetstexterna. Kurre vill läsa alla.

6. Fysik 
ENERGISPANING
Energi behövs för att värma något, ge ljus och för att få saker att röra på sig. Spana efter bilder i tidningen som visar på sådant som behöver energi. Klipp ut/kopiera bilderna. Förklara vilken energi som behövs och hur man kan spara på den. 

7. Bild
UTSE BÄSTA FÖRSTASIDEBILD
Samla på tidningens ettanbilder. Diskutera bilderna och välj tillsammans den som klassen tycker är bäst. Visa Kurre vilken bild som vann och motivera varför.

8. mediekompass.se
Varje vecka lägger mediekompass.se ut ett lektionsförslag som oftast utgår får en aktuell händelse. Välj gärna dessa att arbeta med. Alla inleds med en “snackis” som länkas till en eller flera nyheter på nätet. Därefter ges förslag på en aktivitet och en fördjupning. Alla är kopplade till Lgr 11.