Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Hallands Nyheter

Hjortsbergsskolan

Hjortsbergsskolan är en vacker arkitektritad skola vars skolgård ger rika möjligheter till lek och lärande. I närområdet finns strand och skog vilka också används för att variera elevernas lärmiljöer.

På skolan finns särskola för elever 6 – 16 år, grundskola för elever 6 – 12 år och fritidshem. Grundskolan är organiserad i två arbetslag ett för de yngre eleverna och ett för de äldre. Alla elever går i åldershomogena klasser där parallellklassernas lärare har ett nära samarbete. Särskolans organisation bygger på elevernas mognad och förutsättningar.

» Besök Hjortsbergsskolan online

Klasser 2011/2012

Blåbär 5
Lingon 5» Läs mer om tävlingen Presstationen