Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

Fredricelundsskolan

Klasser 2015/2016

5

Klasser 2012/2013

5 AB

Klasser 2011/2012

4 A
4B

Klasser 2010/2011

6 A

Klasser 2009/2010

5 A
5B» Läs mer om tävlingen Presstationen