Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Bohusläningen

Bruksskolan, Ödeborg

Bruksskolan har elever i åldern 6-12 år, från förskoleklass upp till och med år 5. Skolan är indelad i två spår, varav ett är Montessorieinspirerat. Skolan arbetar åldersintegrerat i det montessoriinspirerade spåret och med åldershomogena klasser i Bruksspåret.

» Besök Bruksskolan, Ödeborg online

Klasser 2015/2016

3

Klasser 2011/2012

3
5

Klasser 2010/2011

4

Klasser 2009/2010

5
6» Läs mer om tävlingen Presstationen