Uppladdning pågår...

Presstationen 2015/2016Presstationen är ett projekt med regelbunden tidningsläsning.
Från 7 september till 8 mars får eleverna med hjälp av dagstidningar arbeta med uppgifter till tre spännande teman.

Bakomliggande tankar | Planeringsunderlag läsåret 2015/2016 (pdf)


ANMÄLAN

Deltagande klasser anmäler sig på presstationen.se/anmalan. Klasser kan när som helst under läsåret gå med i Presstationen.

EKORRBO

Vid anmälan får din klass automatiskt en egen plats på vår hemsida, ett ekorrbo, med egen inloggning. Där hämtar ni information och därifrån skickar ni in era bidrag. Här samlar ni också de guldnötter som vår maskot Kurre delar ut som belöning för gott arbete.

TIDNINGAR

Alla deltagande klasser från tidningssponsrade områden får en gratisprenumeration på sin lokaltidning under hela läsåret med start vecka 37. Flera tidningar ger också tillgång till sin e-upplaga som kan läsas på plattor och datorer.

TRE TEMAPERIODER

Vi har delat upp läsåret i tre temaperioder, första från 7 september till 1 november, andra veckorna 44–51 och tredje från 11 januari till 6 mars.
I varje temaperiod väljer klasserna själva vilka skolämnen de vill arbeta med. 

UPPDRAGEN

Klassen kan jobba mycket fritt med temauppdragen. Arbetet kan vara lärarlett eller styrt av elevernas urval och förslag på nyheter. Ni kan arbeta intensivt under en period eller kontinuerligt under de sju veckorna. Vissa uppdrag utförs lämpligast gemensamt i klassen, andra kan ni låta vissa elever ta hand om. Hur ni väljer att organisera arbetet väljer ni själva. Vi ser som det viktigaste att de nyheter som eleverna fastnar för ska inspirera till diskussioner, texter, bilder, intervjuer och kanske någon fördjupning. Våra förslag på arbetsuppgifter är alla kopplade till löroplanens kursplaner och/eller kunskapskrav. 

UTRUSTNING

Förutom sådant material som naturligt finns i varje skola behöver deltagande klasser tillgång till en dator som kopplas upp mot Internet. Ni bör också ha tillgång till en digitalkamera. Ett exemplar av den lokala tidningen levereras till klassen varje utgivningsdag.

KURRE

Kurre Spondent är tävlingens maskot. Genom honom får ni era uppdrag och han uppmanar eleverna att reflektera kring det som händer i samhället. Kurre läser det som klasserna skickar in.

GULDNÖTTER

Klassen får sin belöning i guldnötter och vårt temauppdrag ger tolv guldnötter. Sidouppdrag som miniparlament och korsord ger 1-2 guldnötter. För att vara med i finalen och tävla om förstapriset på 10 000 kronor måste klassen ha samlat ihop minst 36 guldnötter.

SKICKA IN

Klassen skickar in sina bidrag från sitt ekorrbo på hemsidan. I text och bild berättar ni om arbetet och vad ni kommit fram till. Föräldrar och andra intresserade kan följa vad som händer på Presstationen och se hur klasserna löst sina uppdrag. Där kan de också kommentera inlämnade arbeten.

FINAL

Den 14–18 mars 2016, avslutar vi PRESSTATIONEN med en finalvecka. Det är här som Presstationen blir en tävling med chans att vinna 10 000 kronor. Finaluppgifterna publicerar vi direkt i ekorrbona. För att få delta i finalen måste klassen ha arbetat ihop minst 36 guldnötter av 60 möjliga.
I finalen gäller det att lösa uppgifterna rätt och göra bra ifrån sig på en utslagsuppgift, som kan bli avgörande om många klasser har alla rätt.


Läs även bakomliggande tankar

För mer information kontakta din konsulent för Mediekompass
Irma Rydén, Mediekompass Skaraborg, irma.ryden@mediekompass.se
Lars Lönnberg Mediekompass Värmland-Dal, lars.lonnberg@mediekompass.se
Mats Hemberg, Hemberg Mediekompass, hemberg@mediekomp.se

Uppdaterat 2015-05-22