Uppladdning pågår...

Inloggningen

När du registrerat en klass skickas automatiskt inloggningsuppgifter till den
mejladress som du angav vid registreringen. T.ex:

namn@skola.kommun.se
marsvin

Ekorrbo

Varje klass har en specifik tävlingssida - Klassens ekorrbo.
För att komma till ekorrboet måste du logga in.

Inloggning för dina elever

Om du vill att dina elever (alla eller enskilda) ska ha tillgång till ekorrboet kan de skaffa egna inloggningsuppgifter genom att registrera sig som s.k Kurre-kurirer.
Detta kan ske direkt från klassens ekorrbo eller från sidan Bli en Kurre-kurir.

Samma inloggning för flera klasser

Om du ansvarar för flera klasser på Presstationen kan du använda samma inloggningsuppgifter till samtliga klassers ekorrbon.
Efter att ha registrerat den första klassen loggar du in i ekorrboet och lägger därifrån in de övriga klasser som du har ansvar för.