Uppladdning pågår...

GRÄV DÄR DU STÅR

Sista dag för inlämning av bidrag är 6 mars.

« Tillbaka till ekorrboet

Kurre vill att ni ska forska och fördjupa er i nyheter som ni tycker är intressanta. Välj artiklar, skriv sammanfattningar och ett antal frågor till varje artikel. Sök svar på era frågor och redovisa för Kurre. 

OBS! Deltagande klasser väljer själva hur de vill arbeta med temat Håll koll. Lektionsförslagen här är endast avsedda som inspiration.

• Så här kan du alltid arbeta med uppdragen

• Hämta lärarhandledningen till följande förslag (pdf) 

Basuppgift - Nyhetsbevakning
Fortsätt att bevaka nyheter. Forska och gräv vidare i artiklar som ni tycker är intressanta. Berätta vad de handlar om. Vad blir ni nyfikna på och vill veta mer om? Skriv några frågor till varje artikel. Sök svar på frågorna och redovisa för Kurre. 

1. Samhällskunskap
FAKTA OM VÅRT LAND
Dagstidningen är Kurres lärobok. Använd den du också och berätta för Kurre hur Sverige fungerar. Leta efter nyheter om till exempel sjukvård, skolan, räddningstjänst, invandring, äldrevård och annat som finns i vårt samhälle. Skriv en faktaruta till varje nyhet. Berätta till exempel om vem som har ansvaret, vilka som fattar beslut, vilka som påverkas av besluten, varifrån pengarna kommer och vilka som arbetar där.

2. Historia
KNYT EN HISTORISK TRÅD
Tidningarna visar hur vi lever i dag. Mycket verkar självklart som att äta, bo, gå i skolan och kunna få vård när vi blir sjuka eller skadade. Men hur det var förr? Välj en artikel eller en annons som beskriver något som är aktuellt i dag och ta reda på hur det var förr. Knyt en historisk tråd åt Kurre genom att tillverka en tidslinje med knutar från förr fram till nu. Hur många knutar får den historiska tråden? Vad berättar knutarna? Var i tiden ligger de? 

3 Geografi
NYHETER PÅ PLATS
Vad händer där du bor, i Sverige och ute i världen? Sök bland nyheterna och välj en nyhet som särskilt intresserar dig. Fördjupa dig i nyheten och skriv en sammanfattning. Ta sedan reda på mer fakta om platsen och livet där. Skriv en faktatext som kompletterar nyheten. Vad vill du lära Kurre? 

4. Idrott och hälsa
HÅLL DIG I FORM OCH SPORTA SÄKERT
 
Ta hjälp av bilder på tidningens sportsidor och leta efter exempel på idrotter. Skriv till varje bild hur dessa är bra för din hälsa och hur du kan undvika skador. Berätta för Kurre vad du kommit fram till men också vilken som är din favoritidrott.

5. Biologi
NYFIKEN PÅ KROPPEN
Här vill Kurre att du ska söka nyheter som lär dig något om hur din kropp fungerar. Samla på nyheter där experter och forskare ger goda råd om hur vi ska hålla oss friska. Vad ska vi äta? Hur ska vi träna? Vad kan göra oss sjuka? Berätta för Kurre vilka råd vi får för att hålla oss friska.

6. Teknik, fysik och kemi
SÅ FUNKAR DET
Leta bland tidningens nyheter och annonser efter bilder på föremål som vi använder i hemmen och i samhället. Det kan vara vanliga saker med enkla tekniska lösningar som hjälper oss i vardagen. Ta reda på hur de fungerar och förklara för Kurre.

7. Svenska
HUR FÅR JOURNALISTER REDA PÅ ALLT?
Kurre vill att ni ska ta reda på hur reportrar arbetar för att få fakta till sina artiklar. Undersök en nyhet. Vilka fakta har journalisten fått från intervjuer? Vilka fakta kommer från andra källor? Berätta för Kurre vilken artikel du har läst, vad reportern heter och hur du tror att hon eller han arbetade

8. Matematik
ORD OCH SIFFROR I JOURNALISTIKEN
En reporter använder ofta både siffror och matteord i sin nyhetsartikel. Leta efter sådan ord och siffror. Förklara för Kurre vad de betyder.

9. mediekompass.se
Varje vecka lägger mediekompass.se ut ett lektionsförslag som oftast utgår får en aktuell händelse. Välj gärna något av dessa att arbeta med. 
mediekompass.se