Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


2-3

Från Jungs friskola
Antal elever: 15

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Måndag: Finaluppdrag 2 - Miniparlament

Tänker tidningen på unga läsare?

I detta miniparlament vill Kurre att du svarar på detta:

Det märks att journalisterna på min dagstidning också tänker på oss som är unga.

Klassens bidrag

Hej hopp Kurre!
Hos oss är vi ganska nöjda med vad som skrivs i tidningen. 88% har ju svarat ja!
Journalisterna vill nog att alla ska läsa tidningarna. Man kan ofta läsa om barn, t ex från skolor, sporter och andra fritidsaktiviteter. Vad man läser beror också på vad man har för intresse, t ex fotboll. Många nyheter passar både barn och vuxna. Det skulle kunna stå ännu mer som passar oss barn. Det vore skoj med pyssel, korsord och längre serier. Det bästa vore om det fanns en hel barnsida någon dag i veckan. I Nlt finns ju en ungdomssida! Egentligen är ju tidningen mest till för information, men genom roliga sidor lockas man att läsa annat också i tidningen. Smart, eller hur!
Morsning korsning!

Statistik

Starkt ja Tjejer: 3, Killar: 3 38 %
Svagt ja Tjejer: 3, Killar: 5 50 %
Svagt nej Tjejer: 2, Killar: 0 13 %
Starkt nej Tjejer: 0, Killar: 0 0 %

Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: