Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Halland

3-4 B

Från Åledsskolan
Antal elever: 16

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Läxa

Läxa – det angår oss mest

Välj ut fem av de nyheter som angår er i klassen. Ta hem dessa och och sortera dem tillsammans med familjen i en ordning från den viktigaste till den minst viktiga. Sammanställ resultatet i klassen och berätta för Kurre vilka de två viktigaste nyheterna var och några argument varför familjerna tyckte så. Kurre presenterar sedan en lista på Presstationen med landets viktigaste nyheter.

Klassens bidrag

Hej Kurre,

Det vi kommit fram till är att Tsunamin - jordskalvet i Japan och artiklarna som handlar om vår skola i Åled (Enslövskolan)är viktigast för oss i våra familjer. Artikeln som handlar om att hårfärgning är cancerframkallande berör oss också då våra syskon och föräldrar håller på med detta och kanske inte vet att det är farligt.

hälsn 3-4 B

Kommentar från Kurre:

Bra variation på era artiklar från världshändelser till lokala nyheter. Att hårfärgning kan vara cancerframkallande låter lite läskigt. Vi får se vad som skrivs om detta i fortsättningen.
/Kurre

Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: