Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mitt området finns inte med i listan

5B

Från Kopperskolan
Tävlingsnamn: Kopperfemman B
Antal elever: 22
Hemsida: http://www.stenungsund.se/vanstermeny/barnochskola/grundskola/gru

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Finaluppdrag 5

Hitta tio tidningsord

I Kurres ordfläta gömmer sig tio tidningsord som du ska hitta. Det går också att hämta hem ordflätan som pdf Skriv av orden du hittat i rätt ordning och lägg in dem på svarssidan.
Klicka här om du vill veta mer om ordflätan.

Klassens bidrag

Ord 1: ingress

Ord 2: löpsedel

Ord 3: reporter

Ord 4: notis

Ord 5: insändare

Ord 6: spalt

Ord 7: chefredaktör

Ord 8: redaktör

Ord 9: annons

Ord 10: prenumerera

Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: