Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Bohusläningen

2

Från Bergs skola
Antal elever: 15

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Temauppdrag

Det angår oss

Kurre vill att ni fortsätter att läsa dagstidningar. Denna gången vill han ha exempel på nyheter som påverkar era liv nu och i framtiden. Välj nyheter som är bra för er, men också nyheter som ni tror påverkar er negativt. Kurre vill veta vad nyheterna handlar om och hur ni tänker.

Temaperioden avslutas 18 december.

» Förslag på hur ni kan jobba

Klassens bidrag

Vi har arbetat på olika sätt med temauppdrag: Det angår oss.

Bland annat har vi diskuterat sådant som angår oss och då har miljön och förhöjd global uppvärmning varit i fokus. Utifrån tidningsartiklar och nyheter från andra medier så har barnen fått berätta om olika nyheter som de tycker angår dem. Vi har arbetat med geografi och lärt oss mer om världsdelar. De nyheter som kommer från andra delar av världen har vi markerat på vår världskarta. Vi såg en film om global uppvärmning och ekosystem, filmen handlade bland annat om en hotad Antarktisfisk och vilka konsekvenser det får för miljö och andra djur på Antarktis om Antarktisfisken försvinner.

Efter miljömötet i Paris COP21 så läste vi artiklar som rör temperaturförändringar.

Vi har arbetat med multiplikation, geometriska figurer samt area genom att eleverna har fått göra olika multiplikationer på kvadratcentimeterrutat papper. Eleverna har fått göra rektanglar och därefter har de valt en flagga från en kartbok och ritat av flaggan. Därefter har eleverna fått sätta ut flaggan på världsdelen och landet som flaggan representerar.  

Med vänliga hälsningar från klass 2-3 på Bergs Skola.

Uppladdat material:Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: