Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


6a

Från Parkskolan, Vara
Antal elever: 21

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Temauppdrag

Det angår oss

Kurre vill att ni fortsätter att läsa dagstidningar. Denna gången vill han ha exempel på nyheter som påverkar era liv nu och i framtiden. Välj nyheter som är bra för er, men också nyheter som ni tror påverkar er negativt. Kurre vill veta vad nyheterna handlar om och hur ni tänker.

Temaperioden avslutas 18 december.

» Förslag på hur ni kan jobba

Klassens bidrag

Hej

Under den här perioden har vi inte varit så flitiga tidningsläsare. Det vi dock har fokuserat på var att leta nyheter som gjorde oss glada. I början av temaperioden var det mycket fokus på det negativa t ex terrordåden i Paris.

Vi kommer igen nästa period.

Hälsingar Klass 6A

Kommentar från Kurre:

Hej! Det har ju varit en förfärlig höst med massor av tråkiga nyheter så jag förstår att ni vände på och letade efter ljusglimtar. Det duger gott! Tack för det! Hälsningar Kurre


Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: