Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Hallandsposten

61

Från Getingeskolan
Antal elever: 27

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Temauppdrag

Det angår oss

Kurre vill att ni fortsätter att läsa dagstidningar. Denna gången vill han ha exempel på nyheter som påverkar era liv nu och i framtiden. Välj nyheter som är bra för er, men också nyheter som ni tror påverkar er negativt. Kurre vill veta vad nyheterna handlar om och hur ni tänker.

Temaperioden avslutas 18 december.

» Förslag på hur ni kan jobba

Klassens bidrag

Vi har haft rubriken" detta angår oss"! Och valt den nyhet vi ansåg hade störst beröring för våra liv.

vi klippte ut rubriken och gjorde en sammanfattning av artikeln. Därefter återberättade vi för varandra och diskuterade varför nyheten angår oss.

Uppladdat material:Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: