Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Göteborgs-Posten

4C

Från Skutehagens skola
Antal elever: 24

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Temauppdrag

Håll koll!

Den här perioden vill Kurre att ni hänger med ordentligt i nyhetsflödet. Samla på nyheter som ni tycker berör. Presentera nyheterna för varandra i klassen och diskutera varför och på vilket sätt de känns viktiga. Berätta för Kurre vad ni har diskuterat och visa exempel på de viktigaste nyheterna.

Temaperioden avslutas 25 oktober.

» Förslag på hur ni kan jobba

Klassens bidrag

Till Kurre angående arbetet med den första temaperioden i 4C, Skutehagen.

 

Hej Kurre. Här kommer först en beskrivning av ur vi arbetat med temaperioden och efter det mer detaljer om själva arbetet.

 

Så här har vi arbetat:

Vi har letat efter artiklar som handlar om skolämnet NO och teknik. Det har behövts lite hjälp för att veta vad NO och teknik är men bland de artiklar som funnits har eleverna sedan fått välja. Efter det har eleverna:

  • läst och jobbat sig fram till att förstå artikeln,

  • valt ut och skrivit upp vad de ska säga till klassen,

  • själva eller med lite hjälp hittat en diskussionsfråga att nämna inför klassen,

  • stått framför klassen och berättat om sin artikel, gett klassen diskussionsfrågan/frågorna samt lett diskussionen så att läraren varit fri att ta anteckningar om vad som sägs.

Läraren har antecknat artikelrubriken och diskussionsfrågan och frågor ”till Kurre” som kvarstår efter diskussionen. Läraren har alltså inte gripit in för att svara på alla frågor. Läraren har också prickat i ett protokoll efter varje elev har talat och gett 1,2 eller 3 poäng på det sagda där:

  1. En poäng kan vara att man säger någon faktauppgift eller fråga som är relevant i sammanhanget och redan inte är nämnts.

  2. Två poäng; någon faktauppgift som förklarar något ungefär på åk 4-nivå eller en motsvarande insiktsfull fråga som leder diskussionen framåt.

  3. Tre poäng; någon faktauppgift som förklarar någon specifik faktauppgift eller mer komplicerat sammanhang/samband, mer är vad man brukar kunna i åk 4 eller en motsvarande insiktsfull fråga som leder diskussionen framåt.

Här är våra rubriker, viss fakta och några frågor, lite olika hur mycket jag som lärare hunnit anteckna vid olika tillfällen:

Max pratar om att Vildsvinen drar sig upp mot Västergötland och vi diskuterar detta.

Alexandra berättar om ett berg som rör sig och frågar klassen vad som kan få ett berg att röra sig.

Julia pratar om antibiotikaresistens och det var svårt för klassen att diskutera. Jag fick berätta en del.

Ruben pratade om VW’s bluff och frågar klassen vad vi tror att de tänkte att de skulle vinna på det.

Linnea pratar om att migranter varnas för giftsvampar som liknar ätliga svampar i andra länder. Linnea frågade vilka svampar eleverna i klassen känner till och hade förberett sig med bilder på svampar som hon tagit själv.

Erik berättar om problemen med laxlus i laxodlingar och att de inte längre dör av gifter. Ska man inte äta lax längre, undrar klassen.

Ella pratar om att Shell ska sluta leta olja i Alaska. Vi diskuterar detta.  Flera känner till att olja på vatten ser ut som regnbågsfärger. Klassen undrar: Hur kan man borra i havet? Vad är växthusgaser?

Klara S pratar om att diabetesmedicin minskar alkoholsug. Vi pratar mest om diabetes och hur man måste ta hand om sig om man har diabetes. Vad händer om man inte tar sprutan? Får man diabetes direkt när man föds?

Joakim pratar om att Chalmers och SMHI mäter havsnivån med en ny uppfinning. Vad har man för nytta av att mäta havsnivån, frågar han klassen.

Klara B berättar fakta om Alpackor och frågar klassen om vi känner till fler djur som spottar.

Rasmus pratar om att vildsvinen har blivit vanligare än älgar i Sverige. Kommer antalet att minska och varför, frågar han klassen.

Vera berättar om HPV-sprutan och frågar varför den behövs. Nästan ingen i klassen känner till detta, jag får berätta och vi kommer in på sex- och samlevnad.

Elvira pratar om 147 anmälningar för illegala fiskeburar. Klassen undrar sedan; Vad betyder illegal? Plågar de illegala burarna fisken på något sätt?

Sarah pratar om att en sorts krabbor äter upp andra djurarter runt Antarktis. Varför är inte alla krabbor bra för naturen, frågar hon och klassen diskuterar.

Axel pratar om att allt fler saker i hemmen blir uppkopplade mot nätet och att risken för att bli utsatt för hackning då ökar. Vilka apparater har klassen hemma som är uppkopplade? Hur tror klassen att det kommer att se ut om fem år?

Liam pratar om utbyggnad av fibernätet i Sverige och frågar hur många som kände till att internet fortfarande finns mest i städerna. Klassen undrar sedan/ pratar om hur det praktiskt går till att få ut internet till alla hem.

Wilma pratar om att stora skogar försvinner på jorden. Vi pratar om att skogar skyddar mot naturkatastrofer, att om de försvinner minskar även andra växter och djur, både antal och arter. Klassen undrar: Varför bryr man sig inte om skogen när man vet att det förstör för jorden?

Tilde berättar att fler knubbsälar ska skjutas i Sverige för att minska skadorna de orsakar. Vi pratar om vad skyddsjakt är. Tilde frågar klassen varför det blir för många sälar. Klassen undrar om sälarna bor här eller om de kommer någonstans ifrån.

Elsa berättar att unika kratrar upptäckts på jorden som är gamla meteoritnedslag. Hon frågar klassen vad som en gång i tiden utrotats av ett meteoritnedslag och det kände flera till.

Gabriel berättar att Mars sannolikt bär på flytande vatten och frågar klassen hur lång tid de tror att det tar innan det blir liv på Mars. Klassen undrar: Hur lång tid tar det att åka till Mars? Börjar liv med bakterier eller celler?

Hilda berättar om ett jordskalv i Kalifornien. Hon ber klassen förklara vad ett jordskalv är. Klassen undrar vad skillnaden är mellan ett jordskalv och en jordbävning. Vissa tror att jordbävning bara kan inträffa i mötet mellan två plattor och jordskalv kan bara ske uppe på en platta.

Tre elever har sina redovisningar kvar.

/Gunilla

Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: