Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Bohusläningen

2

Från Bergs skola
Antal elever: 15

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Temauppdrag

Håll koll!

Den här perioden vill Kurre att ni hänger med ordentligt i nyhetsflödet. Samla på nyheter som ni tycker berör. Presentera nyheterna för varandra i klassen och diskutera varför och på vilket sätt de känns viktiga. Berätta för Kurre vad ni har diskuterat och visa exempel på de viktigaste nyheterna.

Temaperioden avslutas 25 oktober.

» Förslag på hur ni kan jobba

Klassens bidrag

Hej!

Vår klass är en åldersblandad 2-3:a. Vi har bland annat arbetat med temat Håll koll så här:

Vi har bläddrat i tidningar och undersökt hur de är uppbyggda. Vi har diskuterat frågor. Vad kan man läsa i en tidning? Vilka arbetar på en tidning? Eleverna har fått träna på att läsa rubriker, ingress och bildtext. Vi har samtalat om hur bild och text kan samspela, hur bilden kan hjälpa till att förstå artikeln. Eleverna har lekt journalister, de har fått bilder från tidningen och skrivit egna korta artiklar med rubriker och bildtexter.     

Eleverna har fått berätta vad de tycker är en nyhet. Vi har samtalat om nyheter från tidningar som berör oss på olika vis. Om nyheten gör att man blir glad, ledsen, uttråkad, nyfiken eller tycker att den är viktig. Eleverna har i par fått redovisa några nyheter som berör dem på något sätt för klassen. Vi har klistrat upp några av nyheterna på ett stort papper. 

Lilla aktuellt skola har vi också tittat på för att följa nyhetsflödet och jämföra med vad som står i tidningen.

Med vänliga hälsningar från klass 2-3 på Bergs skola.    

Kommentar från Kurre:

Det här låter hur bra som helst. Kul att ni har lekt journalister, någon av er kanske får det som yrke senare i livet.
När jag ser era bilder förstår jag att ni verkligen har hållt koll på vad som händer.

/Kurre


Uppladdat material:

Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: