Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Hallandsposten

63

Från Getingeskolan
Antal elever: 28

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Temauppdrag

Håll koll!

Den här perioden vill Kurre att ni hänger med ordentligt i nyhetsflödet. Samla på nyheter som ni tycker berör. Presentera nyheterna för varandra i klassen och diskutera varför och på vilket sätt de känns viktiga. Berätta för Kurre vad ni har diskuterat och visa exempel på de viktigaste nyheterna.

Temaperioden avslutas 25 oktober.

» Förslag på hur ni kan jobba

Klassens bidrag

Vi har arbetat med Hallandsposten i smågrupper. varje grupp läser en dagstidning och plockar ut den nyhet  som gruppen tycker har störst nyhetsvärde.

Gruppen skapar en ny rubrik som börjar med : "visste du att.."

Rubriken sätts upp på en väggtavla och i slutet av lektionen redovisar gruppen sin nyhet och berättar mer utförligt.

Vi diksuterar om det är en inrikes, utrikes, lokal nyhet och vad som anses som stort nyhetsvärde.

Kommentar från Kurre:

Låter bra. Har ni kommit på hur tidningarna värderar nyheterna och vilka som är viktigast?

/Kurre


Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: