Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

6D

Från Frykenskolan
Antal elever: 25

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Sidouppdrag 4

Det angår oss

Välj i klassen en artikel eller insändare som handlar om något som berör er hembygd. Diskutera ärendet. Tycker vuxna samma som ni? Ta hjälp av Kurres enkät. Sammanställ några synpunkter och redovisa för Kurre.

Klassens bidrag

Tidningen VF.

24/10/13

Malala

Fråga 1: Att hon tycker att alla flickor ska få gå i skolan.

Fråga 2: Dåligt att hon blev skjuten.

Fråga 3: Att alla ska få gå i skolan oavsett kön.

Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: