Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Katrineholms-Kuriren

2B

Från Skogsborgsskolan
Tävlingsnamn: Klass 2b
Antal elever: 30
Hemsida: www.skogsborgsskolan.se

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Sidouppdrag 4

Det angår oss

Välj i klassen en artikel eller insändare som handlar om något som berör er hembygd. Diskutera ärendet. Tycker vuxna samma som ni? Ta hjälp av Kurres enkät. Sammanställ några synpunkter och redovisa för Kurre.

Klassens bidrag

Hej Kurre!

Vi har valt artikeln "Ett steg närmare en park för glada jyckar". Vi har lärt oss att jycke betyder hund. Det är bra att man kanske ska göra en hundpark för hundarna i Katrineholm. Det är dåligt att det tagit så lång tid innan hundparken görs iordning. Om man får bestämma skulle man göra en hundpark nu och inte undersöka om det kanske går, utan bygga en hundpark nu. Det är bra för alla hundar för då kan de leka tillsammans och springa fritt. I vår klass hade en mormor/morfar varit och pratat med de som bestämde i staden om att de ville ha en hundpark här i Katrineholm. Det är viktigt att man lyssnar på varandra, tycker barnen. Om barnen fick bestämma skulle de bygga en hundpark på en gång! Då blir hundarna glada.

Från klass 2b

Kommentar från Kurre:

Ja! Så bra med en hundpark. Glada hundar kanske låter bli att jaga rädda ekorrar. Det vore skönt.

/Kurre


Uppladdat material:

Här ser ni artikeln om hundparken i Katrineholms Kuriren! Vi tycker att de ska bygga en hundpark på en gång om vi fick bestämma!



Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: