Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

5f

Från Vikstaskolan
Antal elever: 25

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Sidouppdrag 4

Det angår oss

Välj i klassen en artikel eller insändare som handlar om något som berör er hembygd. Diskutera ärendet. Tycker vuxna samma som ni? Ta hjälp av Kurres enkät. Sammanställ några synpunkter och redovisa för Kurre.

Klassens bidrag

Vi valde en artikel i VF som heter "Kils centrum under planering" och den handlar om att Kils kommun håller på att planerar hur Storgatan och områden i dess närhet ska se ut. Planer finns för ett torg och ett resecenter vid järnvägsstationen.

I klassen tyckte vi att det som var bra med det här var att det skulle bli ett nytt torg, som kunde bli en träffpunkt. Där kunde man göra fint. Det är bra med en bredare bussgata och det behövs fler parkeringar.

Det som inte var bra var att det tar lång tid innan allt är klart, det kommer att kosta mycket pengar och det blir besvärligt under byggtiden.

Klassen vill ha en klädaffär för barn/ungdomar, en park, mer parkeringsplatser, flera bänkar, en bowlinghall, en sportaffär, cykeluthyrning, en skoaffär, mer cykelparkering vid Sannerudsvallen och ett badhus.

Barnen har intervjuat vuxna under veckan.

Patrick

1.En pendlingsparkering skulle vara bra för dom som exempelvis pendlar mellan Kil och Karlstad.

2. Flervåningshus gör att det ser och känns mer instängt och mörkt.

Marie

1. Det blir trevligt med ett nytt torg och mer plats för resenärerna.

2. Hon undrar om kommunen verkligen har råd med en sådan satsning.

3. Kommunen ska satsa på barnomsorg, skola och äldreomsorg först.

Farmor

1. Bra att få torghandel och en bredare bussgata.

2. Gångbanan behöver förbättras, för den är ojämn.

3. Asfaltera gångbanan på Storgatan och ta bort klotter.

Pappa

1. Att det blir finare och att macken försvinner.

Vicktoria

1. Det vore kul om centrum skulle bli finare.

2. Det är dåligt om det innebär stora kostnader.

3. Ta in lite växter och använd sten som material. Gör centrum barnvänligt.

Erik

1. Bra att det ska byggas ett torg.

2. Dåligt att det kostar så mycket pengar att bygga om.

3. Det finns andra saker man kan lägga pengar på.

Annica

1. Det blir trevligare.

2. Ingenting

3. Att de gör ett fint torg vid tågstationen och att man fixar till gröna torget. 

Marie-Louis

1. Det är rätt trevligt med ett torg och mer plats för bussarna är ju ganska behövligt. Det är roligt att det händer något som är positivt för Kils kommun.

2. Det kostar pengar och det kanske kan gå ut över barnomsorg och sjukvård.

3. Mer affärer (järn- och färghandel), som jag tror många saknar.

Kajsa

1. Det är bra att utveckla centrum

2. Att man ska höja biblioteket en våning.

3. Behålla småstadskänslan.

Helena

1. Jag tycker det är bra om de satsar på torghandel och bättre plats för bussarna.

2. De behöver inte höja huskropparna.

3. Att de fixar torghandel och tar bort parkeringar efter Storgatan.

Mattias

1. Bra att de ska höja bibliotekshuset och riva macken.

2. Dåligt att de ska göra ett torg med marknadsstånd.

3. Jag skulle vilja göra på samma sätt förutom att jag skulle göra en turistbyrå med ett café i.

Karl-Henrik

1. Det är bra med en bredare bussgata, för den är väldigt smal och folk kan bli påkörda. Trevligt med ett torg till.

2. Ingenting

Maria

1. Det låter mysigt med ett torg. Det är roligt att kommunen vill göra fint i centrum.

2. Att arbetet med att ta fram en ny plan tar alldeles för lång tid.

3. Hon vill ha ett fint torg.

Mamma

1. Att de planerar ett torg för handel.

2. Ingenting

3. Det är bra med en plats för torghandel.

Helena

1. Bra att man rustar upp Kils centrum, skapar handelsplats och underlättar pendlande och resande.

2. Då det är viktigt att ha bra trafiksäkerhet.

3. Att de byggde gång- och cykelbanor samt parkeringsplatser vid Sannerudsvallen till alla idrottande barn.

Jimmy

1. Att man ökar tillgängligheten för de som reser samt de som arbetar med torgförsäljning.

2. Att man vill bygga på flera våningar på de hus som är runt torget vid biblioteket.

3. Det låter jättebra, men det är viktigt att man inte glömmer grönområden samt möjligheter att mötas.

Magnus

1. Att vi får ett finare centrum.

2. Det kostar mycket pengar.

3. Att lägga pengarna på en ny idrottshall.

Annika

1. Det är bra med ett nytt torg, för det som vi har är så tråkigt. Järnvägsstationen är det bra att de gör om, för den är alldeles för liten nu.

2. Det kommer att kosta mycket pengar, dels att planera allt och bygga om.

3. Ta bort de små parkeringarna längs Storgatan och gör om till en stor parkering. En stor, fin park med mycket växter i stället för ett torg.

Mikael

1. Att det är planerat ett torg för torghandel, där OK/Q8 ligger nu.

2. Att det tar för lång tid.

3. Att börja riva OK/Q8, så torget blir klart först.

Lisa

1. Jag tycker det är bra att de satsar pengar på Kils stadsbild. Som det ser ut idag, är det inte tillräckligt för att tillgodose de behov som finns.

2. Det finns inget som är dåligt med att det satsas på Kil, men det kan finnas nackdelar med de olika förslagen som ges.

3. Det är viktigt att centrum blir attraktivt för både affärsinnehavare och konsumenter.

 

 

 

 

 

                                                                  

Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: