Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

6D

Från Frykenskolan
Antal elever: 25

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Temauppdrag

Oss emellan

För att leva ett bra liv måste vi tillsammans hjälpas åt i samhället. Människor emellan ska kunna lita på att alla gör sitt bästa och att alla får vara delaktiga. Berätta för Kurre hur du tycker att vi lyckas.

Temaperioden avslutas 27 oktober.
» Förslag på hur ni kan jobba

Klassens bidrag

Hej Kurre!

Vi har läst i tidningen att alla flickor inte får gå i skolan i många länder. Malala kämpar för att flickor ska få gå i skolan men då blev hon skjuten. Det är ett brott mot hennes politiska åsikt. Det diskriminerar även kön då tjejer inte får gå i skolan, men det får pojkar.

Sverige har lagar som gör det svårare att bryta mot de mänskliga rättigheterna. Lagar ger på ett sätt större frihet. Men de mänskliga rättigheterna bryts ändå, ibland. Pojkar får sämre resultat i skolan än tjejer. Det bryter på ett sätt mot barnkonventionen. Kvinnor får sämre lön i Sverige än vad män får. Det är könsdiskriminering.

Hej då Kurre, ha en trevlig eftermiddag

Hälsningar FN-spanarna 6D

Kommentar från Kurre:

Jättebra! Ni verkar ha haft intressanta diskussioner i klassen. Det är bra! Dessutom fint redovisat med texter och bilder. Snyggt jobbat! Hälsningar Kurre


Uppladdat material:

Vi i 6 D har berättat om var vi skulle vilja vara med!Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: