Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

3 och 4

Från Nysäters skola
Antal elever: 23

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Sidouppdrag 2

Vem ska bestämma?

Ska den eller de som vet bäst bestämma i en grupp?

Klassens bidrag

Här är elevernas kommentar till restultatet....

Kan tycka men behöver inter alltid bestämma.

Kan vara med och bestämma men inte jättemycket.

Alla kan få bestämma.

En behöver inte bestämma.

Statistik

Starkt ja Tjejer: 0, Killar: 3 13 %
Svagt ja Tjejer: 3, Killar: 6 39 %
Svagt nej Tjejer: 3, Killar: 4 30 %
Starkt nej Tjejer: 1, Killar: 3 17 %

Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: