Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


4-5

Från Åsle skola
Antal elever: 12

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Temauppdrag

Gräv där du står

Det vi läser om i tidningen i dag står kanske att läsa i framtidens historiebok. Men det vi gör nu gjorde också människor förr i tiden, fast på ett annat sätt. Läs tidningen och berätta för Kurre hur det var förr  och hur du tror att det blir i framtiden.

Se förslag på arbetssätt | Hämta lärarhandledning

Temaperioden avslutas 22 december.

Klassens bidrag

Vi läste artiklar om olika föremål, som finns i vår vardag. Sedan ritade och målade vi hur vi tror att de kommer att se ut i framtiden. Till sist tog vi reda på hur de såg ut eller vilken motsvarighet de hade förr i tiden.

De föremål som vi tog reda på lite mer om var bl.a. TV:n, datorn, boken, bilen och pengar.

Böcker och pengar har ju funnits länge. Vi kom fram till att boken nog kommer att finnas kvar i sin nuvarande form även i framtiden. Pengarna kommer däremot att försvinna helt så småningom.

Bilen kommer att drivas av alternativa bränslen för att vi ska kunna värna om miljön. Vatten kanske är ett.

TV:n och datorn är ju relativt nya uppfinningar. I framtiden kommer kanske dessa båda apparater sättas ihop till en.

Kommentar från Kurre:

Hej och tack!
Så kul att jag får titta på alla spännade föremål. Undrar om det blir som ni tror i framtiden. Det kan ingen säkert veta nu i men hur det var förr var väl lättare? Tusen tack! God Jul! Kurre


Uppladdat material:

Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: