Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Hallandsposten

Briggen 4

Från Andersbergsskolan
Antal elever: 16

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Temauppdrag

Gräv där du står

Det vi läser om i tidningen i dag står kanske att läsa i framtidens historiebok. Men det vi gör nu gjorde också människor förr i tiden, fast på ett annat sätt. Läs tidningen och berätta för Kurre hur det var förr  och hur du tror att det blir i framtiden.

Se förslag på arbetssätt | Hämta lärarhandledning

Temaperioden avslutas 22 december.

Klassens bidrag

Vi tror att det i framtidens historieböcker kommer det att stå att Sverige blev ett mångkulturellt land i slutet av 1900-talet. Arbetskraftsinvandringen från Finland på 50-talet och från Jugoslavien runt 1970 följdes av flyktingar från Balkan och nu från Iran, Irak och Afghanistan. I vår klass är alla barnens föräldrar födda i något annat land än Sverige. Mer än hälften av barnen är inte födda i Sverige. Vi läste i HP den 15/11 om Narine, som bott i Sverige i 10 år. Hon kommer från Armenien och talar sig varm för sitt lands arkitektur och kultur. Många barn besöker sitt hemland vart - eller vartannat år och kan berätta mycket. Det ökar förståelsen för hur andra har det. Varje barn gör också ett stort arbete om sitt hemland i 5:an och dessa hänger vi upp på Andersbergs bibliotek.

Vi tror att vi i framtiden får läsa om IT-utvecklingen. Många av de saker vi har idag fanns inte när barnen föddes för 10 år sedan. Det är inte alla som sett en telefon med nummerskiva.

Kommentar från Kurre:

Jag såg på teve att det nu äntligen har flyttat in lika många människor till Sverige som dem som flyttade ut från Sverige för mer än hundra år sedan. Tänk vad mycket spännande och fina saker vi fått från dem som flyttat hit t.ex mat, musik och dans och inte minst arbetare till vår industri och till vår sjukvård.

Bra att ni gör arbeten om hemländerna. Det vore kul om ni kunde sätta ihop dem till en tidning eller till en bok. Jag är mycket nyfiken på att läsa vad ni har skrivit.

/Kurre


Uppladdat material:

Här är artikeln vi läste den 15/11.



Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: