Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

5 AB

Från Fredricelundsskolan
Tävlingsnamn: SUPERKÖTTBULLARNA
Antal elever: 28

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Sidouppdrag

2. Berätta om ett klassråd eller elevråd

SKRIVUPPDRAG
Kurre vill veta hur ett klassråd eller ett elevråd går till hos er. Skriv och berätta! Han är nyfiken på hur ofta ni träffas, vilka frågor ni har diskuterat i höst och om ni har fattat några viktiga beslut. Kurre gillar bilder. Det gör er rapportering både roligare och mer intressant.

Klassens bidrag

När vi har klassråd så väljer vi först ut en ordförande och en sekreterare. Sedan går vi igenom dagordningen som vi sen skriver upp på tavlan.

Ordföranden säger vem som ska få ordet.

På senaste klassrådet tog vi upp om ansvarsgrupper i klassen och om vi skulle sälja olika saker, så att vi får ihop mer pengar i klasskassan.

Sen brukar vi rösta.

Under veckan har vi en förslagslåda som vi kan skriva förslag och lägga där i till dagordningen.

Vi skriver i ett protokoll.

 

Kommentar från Kurre:

Mycket intressant läsning. Jättebra att ni har klassråd och förslagslåda!

Hälsningar Kurre

P.S. Fina bilder, alla verkar vara aktiva på mötena. D.S.


Uppladdat material:

Här har vi klassråd.Många vill ha ordet och säga vad de tycker.Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: