Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Bohusläningen

6A

Från Norgårdenskolan
Antal elever: 15

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Sidouppdrag

3. Ett annat sätt att se på saken

Alla är inte överens om hur vi ska ha det med vårt gemensamma - vägar, idrottsanläggningar, skola, energi och mycket annat som våra politiker fattar beslut om. Undersök vilka olika åsikter och argument vuxna i er närhet har i en speciell fråga.

Klassens bidrag

Vi har diskuterat nyheten "Borttaget snor upprör föräldrar" från Bohusläningen, lördagen den 6 oktober 2012. Eleverna har fått i uppgift att fråga sina föräldrar vad de tycker. I klassen har vi diskuterat de olika åsikterna. Några tycker att personalen ska se till att barnen inte är snoriga eller smutsiga innan de är med på kort. Tillfälliga skador kan också retuscheras efter godkännande från föräldrar. Föräldrar skall alltid tillfrågas innan retuschering. Fotot skall vara så verkligt, likt, barnet som möjligt. Föräldrarna tycker inte att det är ok att förändra utseendet på barnet/eleven.

Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: