Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Hallandsposten

Briggen 4

Från Andersbergsskolan
Antal elever: 16

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Sidouppdrag

2. Berätta om ett klassråd eller elevråd

SKRIVUPPDRAG
Kurre vill veta hur ett klassråd eller ett elevråd går till hos er. Skriv och berätta! Han är nyfiken på hur ofta ni träffas, vilka frågor ni har diskuterat i höst och om ni har fattat några viktiga beslut. Kurre gillar bilder. Det gör er rapportering både roligare och mer intressant.

Klassens bidrag

Klassråd.

Vi har klassråd en gång i månaden. Vid det första tillfället röstade klassen fram vilka som skulle representera klassen i de olika möten som skolan har. Vi röstade fram vilka som skulle vara representanter i

1. Elevråd

2. Matråd

3. Kamratstödjare

4. ABIF-representant (Andersbergsskolans idrottsförening)

Inför det andra mötet läste vi artiklar om demokrati, diktatur, regering, riksdag och hur ett klasssråd kan gå till med mötesordförande, sekreterare, justerare, dagordning och talarlista.

För att visa hur det går till var läraren ordförande och elever fick vara de andra posterna. Vi diskuterade vad vi kommit fram till i varje fråga och vad som var lämpligt för sekreteraren att skriva. De frågor vi diskuterade var vilka klassrumsregler vi ville ha för att få det så bra som möjligt i klassen. Dessa regler kom vi fram till:

Inte bråka eller säga fula ord.

Det ska vara tyst på lektionerna.

Alla ska få vara med och leka.

Duscha snabbtb efter idrotten så att man hinner i tid till nästa lektion.

Man får inte prata sitt hemspråk.

Man ska vara ute på rasterna.

Man ska lämna in sina läxor i tid.

Inför nästa möte får de elever som vill skriva upp vilka frågor de vill ta upp på en dagordning. Sedan väljer vi vem som ska vara mötesordförande, sekreterare och justerare.

Kommentar från Kurre:

Jag tycker att ni har valt bra regler för er klass. Vilken regel är svårast att följa?

/Kurre


Uppladdat material:

Det här var de reglerna vi bestämde oss för att ha i klassen.Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: