Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Bohusläningen

4

Från Hedekas skola
Antal elever: 14
Hemsida: http://munkedal.se/barnochutbildning/grundskola/hedekasskola.4.23

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Sidouppdrag

3. Ett annat sätt att se på saken

Alla är inte överens om hur vi ska ha det med vårt gemensamma - vägar, idrottsanläggningar, skola, energi och mycket annat som våra politiker fattar beslut om. Undersök vilka olika åsikter och argument vuxna i er närhet har i en speciell fråga.

Klassens bidrag

Hejsan Kurre!

Nu är vi klara med vår undersökning! I Bohusläningen den 2/10 fanns en artikel med rubriken "Stor besvikelse efter nej till friskola". Kring denna valde vi att göra en undersökning bland vuxan i vår närhet.

Vår fråga: Är du besviken för att det inte blev någon friskola i Hedekas?

Antal svar sammanlagt: 40

Starkt ja: 22

Svagt ja: 6

Svagt nej: 8 

Starkt nej: 4

Vi pratade mycket kring hur vi skulle hantera undersökningssvaren för vi är ju inte intresserade av vem som svarar vad utan det viktiga är ju hur många som svarar vilket alternativ. Likaså att alla har rätt att avböja att vara med i undersökningen. 

 

Uppladdat material:Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: