Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Göteborgs-Posten

4B

Från Krokslättsskolan
Antal elever: 18

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Sidouppdrag

2. Berätta om ett klassråd eller elevråd

SKRIVUPPDRAG
Kurre vill veta hur ett klassråd eller ett elevråd går till hos er. Skriv och berätta! Han är nyfiken på hur ofta ni träffas, vilka frågor ni har diskuterat i höst och om ni har fattat några viktiga beslut. Kurre gillar bilder. Det gör er rapportering både roligare och mer intressant.

Klassens bidrag

Ett klassråd är någonting man gör för att förbettera saker och diskutera saker.

Man har en ordförande som ger ordet till folk och en sekeriterare som skriver ner saker man pratar om.

Olika råd rapporterar vad som dom har pratat om. Ibland kanske det är att man för rösta på olika saker.

Sen är det övriga frågor. Det kan tillexsempel vara om man vill ändra på någoting eller lägga till något.

Det olika råden är:

Elevråd, Mat och Miljöråd och Kambratstödjare, Bibloteksråd.

Sen avslutas mötet och alla är glada :)

Uppladdat material:Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: