Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Bohusläningen

5A

Från Norgårdenskolan
Antal elever: 22

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Sidouppdrag

2. Berätta om ett klassråd eller elevråd

SKRIVUPPDRAG
Kurre vill veta hur ett klassråd eller ett elevråd går till hos er. Skriv och berätta! Han är nyfiken på hur ofta ni träffas, vilka frågor ni har diskuterat i höst och om ni har fattat några viktiga beslut. Kurre gillar bilder. Det gör er rapportering både roligare och mer intressant.

Klassens bidrag

Hur vi har klassråd.

Vi börjar med att utse en ordförande och sekreterare. Vi har ett protokoll med frågor. Sen får alla i klassen räcka upp handen och fråga något som angår skolan och vilka frågor vi ska ta med till elevrådet. Vi har elevråd  på skolan ca en gång i månaden. Klassråd har vi innan varje elevråd. Dom här punkterna har vi i klassrådet:

* Info från elevinflytande gruppen

* Ärende till lilla elevrådet

* Söndrigt och farligt (elevrådskyddsombud)

* Övriga fråger

* Mötet avslutas av ordförande Victor och Sekreterare Linn.

 

Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: