Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Bohusläningen

6A

Från Norgårdenskolan
Antal elever: 15

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Sidouppdrag

2. Berätta om ett klassråd eller elevråd

SKRIVUPPDRAG
Kurre vill veta hur ett klassråd eller ett elevråd går till hos er. Skriv och berätta! Han är nyfiken på hur ofta ni träffas, vilka frågor ni har diskuterat i höst och om ni har fattat några viktiga beslut. Kurre gillar bilder. Det gör er rapportering både roligare och mer intressant.

Klassens bidrag

Så här går våra klassråd till:

Vi har möte där två elever i klassen är ordförande och sekreterare. De sitter längst fram i klassrummet och håller i mötet. Så här kan de se ut till exempel, vi tar upp följande punkter:

Ordförande är David, sekreterare är Ebba

Föregående klassprotokoll läses upp,

Elevrådsprotokoll läses upp.

Info från elevinflytandegruppen.

Ärende till lilla elevrådet, klass F-6. Det kan tex vara önskemål om fotbollsturnering, nya fotbollar, tvärtomdagar m.m

Söndrigt och farligt (elevskyddsombud) I vår klass är det en tjej som heter Lova som är elevskyddsombud för hela F-6. Hon tar med sig informationen till vår vaktmästare som åtgärdar problemen.

Övriga frågor.

Sedan när vi har gått igenom allt så avslutas mötet av ordförande.

» Extern länk till mer inskickat bidrag

Uppladdat material:

Klassen röstar genom att räcka upp handen för de olika förslagen.Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: