Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

5A

Från Herrhagsskolan
Antal elever: 21

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Sidouppdrag

2. Berätta om ett klassråd eller elevråd

SKRIVUPPDRAG
Kurre vill veta hur ett klassråd eller ett elevråd går till hos er. Skriv och berätta! Han är nyfiken på hur ofta ni träffas, vilka frågor ni har diskuterat i höst och om ni har fattat några viktiga beslut. Kurre gillar bilder. Det gör er rapportering både roligare och mer intressant.

Klassens bidrag

Vi har klassråd en gång var fjortonde dag. Ordföranden leder klassrådet och sekreteraren skriver ned vad vi pratat om. Man kan räcka upp handen om man har något man vill ta upp eller så kan man ha lagt en lapp i vår klassrådslåda.
De frågor som handlar om hela skolan tar ordföranden och sekreteraren med sig till skolans elevråd. På förra mötet hade de till exempel med sig en fråga om vattnet i duscharna vid idrotten som håller en ojämn temperatur. De fick reda på att vår vaktmästare ska kolla upp om det går att justera.
Frågor som handlar om vår klass kan handla om hur klassen vill samla in pengar till klasskassan, önskemål om att köpa in nya bollar, hur vi trivs och har det med varandra och mycket mer.

Kommentar från Kurre:

Mycket bra att ni jobbar med klassråd och intressant att läsa och se hur ni går tillväga med det. Jättebra! Hälsningar Kurre


Uppladdat material:

På bilderna ser man när vi har klassråd och hur ordföranden och sekreteraren leder klassrådet. Nästa termin är det två andra som leder arbetet.Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: