Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

5b

Från Herrhagsskolan
Antal elever: 19

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Sidouppdrag

2. Berätta om ett klassråd eller elevråd

SKRIVUPPDRAG
Kurre vill veta hur ett klassråd eller ett elevråd går till hos er. Skriv och berätta! Han är nyfiken på hur ofta ni träffas, vilka frågor ni har diskuterat i höst och om ni har fattat några viktiga beslut. Kurre gillar bilder. Det gör er rapportering både roligare och mer intressant.

Klassens bidrag

Vårt klassråd fungerar så här! Två personer har hand om klasssrådet och elevrådet. Dom har en pärm där dom skriver allt som vi pratar om. Vi har klassråd varannan veckan då vi pratar om läget i klassen. Vi har bestämt att vi ska möblera om i klassrummet och vi lottar om vilka som ska ha klassens timme.

Elevråd har vi en gång i månaden. Efter ett tag möts åk 1-6 i  Skolbiblioteket.Där berättar vi vad vi har med oss från klassen, t.ex nya fotbollsmål på baksidan eller fler fotbollar! Sen så får man ett papper där de står vad alla klasser har tagit upp. Då läser representanterna upp för sina klasser vad det står. Nu har vi berättat hur Herrhagsskolans årskurs 5b har det när dom har Klassråd och Elevråd // Davina & Moa

Kommentar från Kurre:

Mycket intressant läsning! Bra att ni arbetar med klassråd och elevråd. Det är en viktig funktion i skolan. Hälsningar Kurre

P.S. Snygg skola! D.S.


Uppladdat material:

Här är våran älskade skola!Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: