Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Halland

3A

Från Åledsskolan
Antal elever: 19

« Tillbaka till klassens sida på Presstationen


Temauppdrag

Runt omkring

Berg, jord, luft och vatten finns runt omkring oss. Där lever växter och djur och där finns naturtillgångar. Kurre undrar hur människor påverkar och påverkas av naturen.

Läs tidningen och berätta för Kurre vad ni hittar.

Se förslag på arbetssätt | Hämta lärarhandledning

Klassens bidrag

I 3A på Enslövsskolan valde vi att arbeta med temat: Runt omkring med arbetsområde 1. Naturen utmanar oss eftersom klassen arbetar med ett tema om världen.

Första lektionen inledde vi med att eleverna två och två fick ut varsitt vitt papper. Hur ser världen ut? Försök att rita upp världsdelarna på pappret och hur de ligger i förhållande till varandra. När paren hade tänkt färdigt fick de titta på en världskarta i kartboken och jämföra med sin egen bild av världen. Detta skapade en väldig nyfikenhet för hur världen faktiskt såg ut. Eleverna fick ut en "tom" världskarta där de skulle skriva ut världsdelarna.

Eleverna delades in i grupper där de skulle ansvara för en världsdel var och färglägga världsdelen med kartans färger, skriva namnet på världsdelen och sätta ut några av länderna i denna världsdel. Sedan klistrades alla världsdelarna upp på ett stort blått papper som symboliserade hav.

Vi läste en artikel i Hallandsposten från den 11 november om regnskogen i Brasilien "En känsligare miljö än väntat". Den visade på hur naturen utmanar oss och gav exempel på samspelet mellan människor, djur och natur.

Eleverna arbetade sedan i mindre grupper och sökte i Hallandsposten efter artiklar som ger exempel på hur människor och djur påverkas av när naturen av någon anledning påverkar det dagliga livet. Eleverna klippte ut artiklarna och skrev en egen text till artikeln och försökte svara på frågorna: Vad hände? Hur drabbades djur och människor? Vad kan vara orsaken till det inträffade? Hur anpassar sig människor till naturen för att få bra levnadsvillkor? Se bifogade bilder på elevers arbeten. 

Kommentar från Kurre:

Så bra ni har jobbat och så många saker ni hittade i Hallandsposten. Det var verkligen intressant att läsa alla kommentarer till tidningsklippen. Fast jag fick lite ont i nacken av att lägga huvudet på sned :)
/Kurre

Uppladdat material:

Den uppladdade filen/bilden kan inte hittas på servern

Den uppladdade filen/bilden kan inte hittas på servern

Den uppladdade filen/bilden kan inte hittas på servern

Den uppladdade filen/bilden kan inte hittas på servern

Den uppladdade filen/bilden kan inte hittas på servern

Den uppladdade filen/bilden kan inte hittas på servern

Den uppladdade filen/bilden kan inte hittas på servern

Den uppladdade filen/bilden kan inte hittas på servern

Kommentarer


Skriv en kommentar till klassens arbete!

Ditt namn:

Din e-postadress:: *

Din kommentar: