Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mitt området finns inte med i listan

p5

Från Käpplundaskolan
Antal elever: 20
Temauppdrag

Naturligtvis

Den här månaden sparade vi alla tidningar så att eleverna fick olika tidningar att läsa i.
De letade sedan efter artiklar som passade in på temat "Naturligtvis". Därefter samarbetade de med en eller ...

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

OTROLIGT

Otroligt hemskt.
Vi tycker att det är OTROLIGT hemskt att någon kan plåga djur så där!!.
En 41 - åring har plågat dessa djur genom att ha lyft hundarna i nackskinnet så att frambenen lättat från ma...

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

TILLSAMMANS

TILLSAMMANS
Vi har jobbat i smågrupper. Varje grupp har TILLSAMMANS enats om en eller två bilder som visar att människor gör saker tillsammans.Sedan har vi funderat på vad som är bra/kan vara mindre ...

» Se klassens svar samt bilder här...