Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

6A

Från Frykenskolan
Antal elever: 22
Miniparlament

Mobbning

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Hjälmtvång för vuxna

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Håll koll!

Vi har jobbat så här i 6A med temat "håll koll". Under veckan 41 hadde vi tidningsvecka på Frykenskolan.Vi läste VF och NWT varje dag och valde en nyhet och berörde oss på något vis. Nyheten vi valde fick -först läsa ut noggrant och reda ut svåra ord. -skri

» Se klassens svar samt bilder här...