Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

3b

Från Kvarnbergsskolan
Antal elever: 22




Temauppdrag

Håll koll!

Temaarbetet började med att vi pratade om vad som finns med i en tidning förutom artiklar och varför finns de olika sakerna med. Sedan pratade vi om hur man läser artiklar. Efter detta fick de välja ut artiklar som de tyckte var intressanta och berätta varför. En lektion pratade vi o

» Se klassens svar samt bilder här...