Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

3A

Från Kvarnbergsskolan
Antal elever: 24
Miniparlament - testfråga

Många struntar i att duscha efter idrotten

» Se klassens svar samt bilder här...