Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


3

Från Råda skola
Antal elever: 42
FINALUPPDRAG 7

Miniparlament

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 6

Vem där?

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 5

Sportrubrik med flest antal vokaler

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 4

Sök svaret

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 3

Nyheter

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 2

Ordfläta

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 1

Gör tidningens barnsida» Se klassens svar samt bilder här...


Korsord v 6

Korsord v 6

Mejeri

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Gräv där du står

Eleverna har läst artiklar och skrivit faktatexter utifrån dem. Några exempel bifogas i bildformat.» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

En bättre värld?

» Se klassens svar samt bilder här...


Korsord

Korsord v 47

Ryssland

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Matsvinn

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Det angår oss

Vi hade svårt att välja eftersom många nyheter är viktiga för oss! Vi valde till slut det nya klimatavtalet som slutits i Paris i helgen. Det påverkar alla eftersom vi bor på jorden. Om vi inte är rädda om jorden kommer den inte att hålla. Vi har bara en planet. Om

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Mobbning

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Hjälmtvång för vuxna

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament - testfråga

Många struntar i att duscha efter idrotten

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Håll koll!

Under den här perioden har vi samlat nyheter i klassen. Vi är 43 elever så vi har samlat i våra två basgrupper. Vi har tittat i tidningar, lyssnat på radio, tittat på tv och nätet. Vi har berättat om varför vi har valt just den nyheten.» Se klassens svar samt bilder här...