Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


6

Från Saleby skola
Antal elever: 10
Miniparlament - testfråga

Många struntar i att duscha efter idrotten

Det är super bra att duscha efter idrotten. Men jag tycker det är okej att inte duscha🚿

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Håll koll!» Se klassens svar samt bilder här...