Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


2 Gr

Från Grangärdet, Mariestad
Antal elever: 15
Temauppdrag

Det angår oss

Hej Kurre! För miljön och för att vi ska få vara friska ska inte medicin spolas ner på toan! Bli Barnfadder så att svåra sjukdomar går att bota.Bra för oss i framtiden att fler vill äta ekologisk mat.Förvånande att våra husdjur blir allt feta

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Håll koll!

Hej Kurre! Läsa nyheter är bra! Man får reda på händelser och kan fundera ut något som t.ex förhindrar att djurarter dör ut och att glaciärerna drar sig tillbaka. Vi har läst om att nya djurarter hittats och om att malariavaccinet ledde till Nobe

» Se klassens svar samt bilder här...