Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


6

Från Lockerudsskolan
Antal elever: 16
Miniparlament - testfråga

Många struntar i att duscha efter idrotten

» Se klassens svar samt bilder här...