Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


5

Från Levene Skola
Antal elever: 15
FINALUPPDRAG 7

Miniparlament

Vi tror att journalist är ett ganska svårt yrke. Några grabbar kunde tänka sig att jobba som sportjournalist.

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 6

Vem där?

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 5

Sportrubrik med flest antal vokaler

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 4

Sök svaret

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 3

Nyheter

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 2

Ordfläta

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 1

Gör tidningens barnsida» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Är det bra med en åldersgräns på sociala medier?

» Se klassens svar samt bilder här...


Korsord v 6

Korsord v 6

Hej! Vi har kommit fram till vårat svar. Det var: Mejeri. Med Vänliga Hälsningar Klass 5, Levene Skola

» Se klassens svar samt bilder här...


Korsord v 4

Korsord v 4

Babian

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Lust att läsa

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Gräv där du står

Lite exempel från våra redovisningar: Kommunikationen har inte förändrats så oerhört mycket genom historien. Från muntligt till skriftligt var ju en. De senaste åren har en revolution skett i och med datorer och smartphones och vi kunde se både positiva och negativa s» Se klassens svar samt bilder här...


Korsord v 50

Korsord v 50

svaret var klimatet

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

En bättre värld?

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Mobbning

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Håll koll!

Hej Kurre! Vi har jobbat med Miljöbovar är vi allihopa och valt ut några artiklar där saker som är bra för oss inte är så bra för naturen. Johanna,Adrian,Olle och Albin S.   Hej Kurre! Vi har jobbat med biologi-uppgiften växter och djur. Mest djur faxtiskt.&» Se klassens svar samt bilder här...