Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


4 SH

Från Stenhammarskolan
Antal elever: 16
FINALUPPDRAG 7

Miniparlament

Mer än hälften av eleverna skulle kunna tänka sig att arbeta som journalist eftersom det verkar vara ett roligt jobb.

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 6

Vem där?

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 5

Sportrubrik med flest antal vokaler

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 4

Sök svaret

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 3

Nyheter

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 2

Ordfläta

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 1

Gör tidningens barnsida» Se klassens svar samt bilder här...


Korsord v 6

Korsord v 6

Svar: MEJERI Hälsningar 4 SH Stenhammarskolan🐿🐿🐿

» Se klassens svar samt bilder här...


Korsord v 4

Korsord v 4

Vågrätt 8: BABIAN

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Lust att läsa

De flesta i vår klass gillar att läsa. Populära böcker är t ex Sune, Harry Potter, Glasbarnen och Halvdan Viking.🐿🐿🐿vgjuguyf

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Gräv där du står

Eftersom vi jobbar med Vikingatiden i SO:n började vi fundera på hur det skulle sett ut om det fanns tidningar på Vikingatiden. Vi bestämde oss för att skriva om nutida nyheter/artiklar till vikingatida nyheter. Vi döpte vår tidning till Nya VikingaTidningen (NVT). Hälsningar» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Det angår oss

Vi har samlat nyheter som passar under de olika rubrikerna. Tummen upp!Många av våra Tummen upp-nyheter handlar om att hjälpa andra som har det svårt t ex flyktingar. Känns bra att många folk runt omkring oss vill vara snälla och hjälpa. Tummen ner!Nyheter om miljöf&ou» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Mobbning

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Hjälmtvång för vuxna

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Håll koll!

Vi letade i tidningar efter artiklar som berörde oss. Sedan skrev vi om artikeln och hur den berörde oss. Vi fotade av artikeln och satte upp den och texten på väggen. Vi redovisade för de andra i klassen. Artiklarna berörde på olika sätt: t ex arga, ledsna, rädda, glada,» Se klassens svar samt bilder här...