Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Hallandsposten

63

Från Getingeskolan
Antal elever: 28
Temauppdrag

Håll koll!

Vi har arbetat med Hallandsposten i smågrupper. varje grupp läser en dagstidning och plockar ut den nyhet  som gruppen tycker har störst nyhetsvärde. Gruppen skapar en ny rubrik som börjar med : "visste du att.." Rubriken sätts upp på en väggtavla och i slutet av lektion

» Se klassens svar samt bilder här...