Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Hallandsposten

61

Från Getingeskolan
Antal elever: 27
FINALUPPDRAG 7

Miniparlament

Journalist verkar inte vara så populärt i denna klassen. Majoriteten visar "svagt nej" som populärast.

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 6

Vem där?

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 5

Sportrubrik med flest antal vokaler

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 4

Sök svaret

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 3

Nyheter

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 2

Ordfläta

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 1

Gör tidningens barnsida» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Är det bra med en åldersgräns på sociala medier?

» Se klassens svar samt bilder här...


Korsord v 4

Korsord v 4

Babian

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Lust att läsa

» Se klassens svar samt bilder här...


Korsord v 50

Korsord v 50

Klimatet

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

En bättre värld?

» Se klassens svar samt bilder här...


Korsord

Korsord v 47

ryssland

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Matsvinn

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Det angår oss

Vi har haft rubriken" detta angår oss"! Och valt den nyhet vi ansåg hade störst beröring för våra liv. vi klippte ut rubriken och gjorde en sammanfattning av artikeln. Därefter återberättade vi för varandra och diskuterade varför nyheten angår oss.» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Mobbning

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Håll koll!

Vi har arbetat med Hallandsposten i smågrupper. varje grupp läser en dagstidning och plockar ut den nyhet  som gruppen tycker har störst nyhetsvärde. Gruppen skapar en ny rubrik som börjar med : "visste du att.." Rubriken sätts upp på en väggtavla och i slutet av lektion

» Se klassens svar samt bilder här...