Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Hallands Nyheter

Kompassen Syd

Från Hagaskolan, Varberg
Antal elever: 24
Miniparlament

Hjälmtvång för vuxna

Vuxna är gamla nog att ta eget ansvar, men för oss yngre behövs lagar. Vuxna vet vad som gäller i trafiken. Vuxna är gamla nog att bestämma själva och man cyklar på egen risk.

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Håll koll!

Vi har studerat Hallands nyheter framsidor under en vecka. Vi har sedan gjort en veckoframsida, där man fick välja vilka nyheter som var de viktigaste. Slutligen bestämdes vilken nyhet som är första nyhet osv och vi ritade egna bilder som skulle stämma överens med rubrikerna.» Se klassens svar samt bilder här...