Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Hallands Nyheter

Nord,

Från Hagaskolan, Varberg
Antal elever: 25
Miniparlament

Hjälmtvång för vuxna

Vuxna kan också ramla och skada sig.  Vuxna cyklar snabbare än barn och har större cyklar. Många tycker det är fult med hjälm men om många har det blir det inte pinsamt. Vuxna tjatar alltid på barnen att de ska ha hjälm men själva har de ingen hjälm. &

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Håll koll!

Vi har studerat Hallands nyheter framsidor under en vecka. Vi har sedan gjort en veckoframsida, där man i grupper fick välja vilka nyheter som var de viktigaste. Slutligen bestämdes vilken nyhet som är första nyhet osv. och vi ritade egna bilder som skulle stämma överens med rubrikern» Se klassens svar samt bilder här...