Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


4

Från Saleby skola
Antal elever: 15
Miniparlament - testfråga

Många struntar i att duscha efter idrotten

» Se klassens svar samt bilder här...