Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


4s

Från Stenhammarskolan
Antal elever: 18
Miniparlament

Mobbning

Vi tror att man ibland kan göra saker till exempel puttas och säga saker som inte är okej och som andra personer kan uppfattas som elaka.  hälsningar Stenhammarskolan 4S

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Håll koll!» Se klassens svar samt bilder här...