Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


4h

Från Stenhammarskolan
Antal elever: 19
FINALUPPDRAG 7

Miniparlament

2/3 av alla i klassen tycker att journalist verkar vara ett bra och roligt jobb. Det kan vara kul om man får jobba utomlands och se mycket och då betalar ju jobbet åt en 😉. Det kan också vara så att man kan få träffa kändisar. Om man gillar att skriva är det et

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 6

Vem där?

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 5

Sportrubrik med flest antal vokaler

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 4

Sök svaret

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 3

Nyheter

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 2

Ordfläta

» Se klassens svar samt bilder här...


FINALUPPDRAG 1

Gör tidningens barnsida» Se klassens svar samt bilder här...


Korsord v 4

Korsord v 4

Babian

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Lust att läsa

Vi är en klass som gillar att läsa!😃📚 Hälsningar 4h Stenhammarskolan

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Gräv där du står

Hej! Vi jobbar med vikingatiden på historialektionerna. Vi har gjort en nyhetsvägg som vi kallar Järnbladet. Vi har frågat oss: Hur skulle artikeln sett ut om den vore skriven på vikingatiden? Vi har tagit reda på fakta och sedan har vi skrivit om nutida nyheter som om de vore fr&ar» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Matsvinn

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Det angår oss

Vi har jobbat med en artikel om ungdomar som flyr ensamma till Sverige. Vi tycker att den angår oss mycket och det är många blandade känslor som vi får. Hälsningar 4h Stenhammarskolan, Lidköping» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Hjälmtvång för vuxna

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Håll koll!

Hej Kurre! Vi i klassen har jobbat med olika sorters nyheter. Först fick vi välja vilken artikel vi ville jobba med. Sedan gjorde vi en nyhetsrapportering. Då skrev vi vad artikeln handlade om och fick motivera varför vi hade valt den. Till sist presenterade vi artiklarna för varandra och sat» Se klassens svar samt bilder här...